ZLEVNILI JSME - pytel regenerační soli nově za 200,- Kč, nové a levnější UV lampy Sterilight, typ S5Q-P za 9 680,- Kč, levnější UV lampy Viqua, typ S5Q za cenu 8990,- Nabízíme Vám záruční i pozáruční servis FLECK a SIATA ventiků. Pro bližší informace nás konktujte.

Instrukce a montáž

Úvod Instukce a montáž

Základní podmínkou správné a bezporuchové funkce filtračního zařízení je především odborně provedená montáž. Montáže i další instalatérské práce zajišťujeme v plném rozsahu.

Zde je několik drobných poznámek k montáži

Filtr se po jeho zapojení musí uvést do provozu, především nastavit a seřídit jej tak, aby dosahoval požadovaných parametrů.

Filtr je nutné zapojit za expanzní nádrž a umístit na rovný podklad v blízkosti hlavního přívodního potrubí, kde teplota okolí nesmí klesnout pod bod mrazu. Na určeném místě se napojí armatury pro připojení filtru (obtok neboli by-pass). Dimenze potrubí a armatur se obvykle volí podle dimenze napojení filtru, obecně dimenze přívodního potrubí a vstupní armatura nesmí být menší než dimenze napojení filtru. Vlastní filtr je pak nejlépe připojit na ohebné hadice (tlakové pancéřové, nerezové apod.).

Pro filtraci, odstranění železa a manganu nebo změkčení se filtr zapojuje na hlavní přívod vody (úprava celého množství vody), pro odstranění dusičnanů nebo snížení solnosti (reverzní osmóza) stačí filtr umístit jen na vyhrazené odběrní místo (stoupačka do kuchyně, kuchyňský dřez apod.).

Pro odvedení odpadních vod z praní a regenerace filtrů musí být v blízkosti instalace odpad. Odpadové vedení je v tlaku (maximální převýšení odpadní hadice 2,5 m). Odpadové potrubí automatických filtrů nesmí zamrznout, zejména mimo objekt musí být v nezámrzné hloubce.

Odpadní vody jsou „zahuštěné“ nečistoty charakterem odpovídající znečištění surové vody a látek užívaných při regeneraci ve formě sraženin nebo koncentrovaných roztoků. Odpadní vody je možné vypouštět do veřejné kanalizace, do vsakovací jímky, trativodu apod..

K provozu automatických filtrů je nutný přívod elektrické energie 220 V 50 Hz (zásuvka), příkon je nízký.

Systém musí být vybaven funkčním tlakoměrem na vstupu před filtrem (pokud není součástí tlakové expanzní nádoby), na výstupu je vhodné zapojit vodoměr. Tlakoměr umožňuje kontrolu tlaku na vstupu do filtru, dle vodoměru se odečítá spotřeba vody a nastavuje režim regenerace.

Časově řízené dávkovací čerpadlo se elektricky propojí s tlakovým (ponorným) čerpadlem, nejsnáze přes tlakový stykač, který pak ovládá současně tlakové i dávkovací čerpadlo. Příkon dávkovacího čerpadla je nízký. Dávkovací čerpadlo (časově nebo objemově řízené) musí být vyústěno do tlakového potrubí, buď před nebo za expanzní nádrží.

Záruční i pozáruční servis zajišťujeme v plném rozsahu (preventivní, běžný, havarijní), náhradní díly dodáváme v celém sortimentu. Nástup za účelem realizace zakázky je zpravidla do dvou až pěti pracovních dnů nebo po vzájemné dohodě.

V případě, že si filtrační zařízení namontujete sami, zprovoznění a seřízení doporučujeme svěřit našim odborníkům.

zobrazit nabídku a ceník filtrů na úpravu vody